Reklama

reklama.jpg

  • Jeśli chcesz umieścić swój banner lub link tekstowy na tej stronie, po prostu napisz maila: reklama@forto.pl
  • Jeśli chcesz wysłać do mnie produkt do testowania pisz na adres: testy@forto.pl
  • Jeśli chcesz o coś zapytać, podsunąć ciekawy pomysł lub zgłosić jakąś informację, pisz: pytanie@forto.pl
  • Jeśli chcesz uzyskać jakieś informację, po prostu zapytaj w mailu: info@forto.pl

Postaram się w miarę możliwości na każdy mail jak najszybciej odpisać i udzielić niezbędnych i wyczerpujących informacji.

typer.jpg

Pozdrawiam

Izabela Kuś